ładowanie strony

E-learning

E-learning – szkolenia okresowe bhp przez internet (również w języku angielskim)

 

Oferujemy Państwu nowoczesną i prostą metodę szkoleń w dziedzinie bhp w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem naszej platformy edukacyjnej. Ofertę kierujemy do tych wszystkich pracodawców i pracowników, którym trudno jest zorganizować czas na uczestniczenie w tradycyjnych szkoleniach seminaryjnych. Dużą zaletą szkoleń e-learningowych jest możliwość dostosowania terminu szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy oraz dostosowania tempa przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości uczestnika szkolenia.

 

Aby odbyć szkolenie w formule e-learning należy:

  1. Pobrać, wypełnić i przesłać e-mailem formularz zlecenia szkolenia. Formularz dostępny jest poniżej.
  2. Zapoznać się z Przewodnikiem Uczestnika szkolenia. Link do Przewodnika umieszczony jest poniżej. Ma to na celu sprawdzenie poprawności ustawień komputera Uczestnika szkolenia.
  3. Włączyć głośniki lub podłączyć do komputera słuchawki. Uczestnikami szkolenia mogą być również osoby nieposiadające głośników lub słuchawek, gdyż wypowiadane przez lektora informacje są także zawarte w formie pisemnej.
  4. Wejść do platformy szkoleniowej uruchamiając link Wejście do platformy szkoleniowej, (link do platformy dostępny jest również poniżej) wpisać otrzymany w e-mailu zwrotnym login i hasło a następnie zapoznać się z prezentowanymi materiałami edukacyjnymi. Uczestnik szkolenia samodzielnie, zgodnie z własnymi możliwościami reguluje czas trwania szkolenia. Uczestnik w każdej chwili może przerwać szkolenie. Powracając do szkolenia w innym terminie, platforma otworzy okno, na którym Uczestnik zakończył naukę. Dostęp do platformy szkoleniowej udzielany jest Uczestnikowi na okres 7 dni od dnia pierwszego zalogowania.
  5. Rozwiązać test sprawdzający zdobytą przez Uczestnika szkolenia wiedzę. Pozytywna ocena z testu jest warunkiem ukończenia szkolenia na platformie e-learningowej.
  6. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie testu.
  7. Dokonać wpłaty za udział w szkoleniu na wskazane w fakturze VAT konto bankowe. Faktura VAT będzie dostarczona lub wysłana do firmy pocztą w ciągu do 7 dni od dnia ukończenia szkolenia. Po otrzymaniu wpłaty, Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Formularz zlecenia szkolenia

Przewodnik Uczestnika szkolenia

Wejście do platformy szkoleniowej