ładowanie strony

Audyt bhp

W celu określenia faktycznego stanu w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzamy audyty wewnętrzne. Zadaniem audytora jest zapoznanie się z warunkami występującymi w firmie na poszczególnych stanowiskach pracy, pod kątem zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi, do spełnienia których pracodawca jest zobowiązany.

Z każdego audytu przygotowujemy protokół w którym informujemy pracodawcę o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w firmie oraz przedstawiamy propozycje usunięcia uchybień.

W trakcie audytu analizie poddawane są następujące obszary:

 • Nadzór i kontrola stanu bhp,
 • Szkolenia bhp,
 • Medycyna pracy,
 • Pomieszczenia pracy,
 • Stanowiska i procesy pracy,
 • Maszyny i urządzenia techniczne,       
 • Ryzyko zawodowe,
 • Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej),
 • Dokumentacja powypadkowa,
 • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe,
 • Pomieszczenia higieniczno – sanitarne,
 • Transport,
 • Magazynowanie,
 • Ochrona przeciwpożarowa.