ładowanie strony

Oferta

W ramach świadczonych usług proponujemy:

  • Stałą lub doraźną obsługę zakładu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej,
  • Doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej ochrony pracy,
  • Szkolenia wstępne i okresowe pracodawców oraz pracowników,
  • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • Wykonanie pełnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczeń pieniężnych pracownikom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy,
  • Opracowanie analizy stanu bhp w zakładach pracy,
  • Wyposażenie pomieszczeń pracy w instrukcje stanowiskowe bhp, podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie ewakuacyjne,
  • Wsparcie w realizacji pokontrolnych nakazów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów nadzoru nad warunkami pracy.