ładowanie strony

Szkolenia bhp

Szkolenia organizujemy w formie instruktażu, seminarium, kursu bądź samokształcenia kierowanego (e-learning). Szkolenia odbywają się u Państwa w firmie lub w wynajętych przez nas salach wykładowych. 

Podczas szkoleń wykorzystujemy projektor multimedialny oraz prezentacje multimedialne i filmy wydawnictwa ODDK z Gdańska, które ułatwiają słuchaczom przyswojenie omawianych zagadnień.

Organizujemy szkolenia w zakresie: 

  • Bhp wstępne,
  • Bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • Bhp okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • Bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • Bhp okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • Szkolenia podstawowe dla nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy,
  • Metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Programy szkoleń przygotowywane są w ścisłej współpracy z Państwem w celu dopasowania ich do specyfiki firmy. 

Po ukończeniu szkolenia wystawiamy zaświadczenia zgodne z przepisami prawa pracy.

Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości pracowników biorących udział w szkoleniu i ustalany jest z Państwem indywidualnie.